קבלת קהל - שעות פעילות / שעות פתיחה / שעות קבלת קהל
         
 
 
סיעוד ושכ"ד קבלת קהל
לב חש
מ.ג.ע.ר
מילגם
מלבי
מתן חן
עמידר
עמידר סניפי דיור ציבורי
עמידר סניפי מרכז נכסים
עמידר סניפי סיוע בשכ"ד
עמידר סניפי רשות פיתוח
     
 
 
כל הזכויות שמורות - קבלת קהל