קבלת קהל - שעות פעילות / שעות פתיחה / שעות קבלת קהל
         
 
 

אפיקים

שעות מענה של חברת התחבורה הציבורית אפיקים.
www.afikim-t.co.il/
 
 

אפיקים בני ברק קבלת קהל

אפיקים אבידות ומציאות - בני ברק
 מבצע קדש 64 בני ברק
 אפיקים בני ברק
 בני ברק
קבלת קהל אפיקים אבידות ומציאות - בני ברק
אפיקים מרכזי שירות ועמדות הנפקה - בני ברק
 "צמצם" – אהרונוביץ 12
 אפיקים בני ברק
 בני ברק
קבלת קהל אפיקים מרכזי שירות ועמדות הנפקה - בני ברק
 
 
 
כל הזכויות שמורות - קבלת קהל